Αναλαμβάνουμε τον ψηφιακό σχεδιασμό και την κατασκευή μεταλλικών σκελετών με Laser Sintering. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνει το εργαστήριο το εκμαγείο το οποίο σκανάρεται, με το υψηλής ευκρίνειας σαρωτή της 3D Shape D800 και σχεδιάζεται.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι:

  • Γέφυρες
  • Στεφάνες
  • Επιεμφυτευματικές
  • Μπάρες
  • Σύνδεσμοι