Μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες, νάρθηκες, άγκιστρα PREDENT (IAKEBOL) (PIK), στεφάνες, γέφυρες.