Η χρωματοληψία αποτελεί ένα από τα βασικότερα στάδια για μία αποκατάσταση. Λαμβάνοντας υπ' όψιν την ένταση, την πυκνότητα και την απόχρωση, γίνεται η επιλογή του χρώματος με τον κατάλληλο μέτρο.