Η κατασκευή ζιρκονίου γίνεται με δύο (2) τρόπους:

  • E-mail scanner. Αποστολή του τελικού αρχείου σχεδιασμού της αποκατάστασης (.stl)
  • Αποστολή του εκμαγείου στο εργαστήριο. Ακολουθεί ψηφιακή σάρωση, σχεδιασμός και παραγωγή.

Μας παρέχετε με έναν από τους δύο (2) τρόπους του ζιρκονίου, γίνεται ψηφιακός σχεδιασμός και κοπή.