Η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού Laser Sintrering γίνεται με την μονάδα παραγωγής με εξειδικευμένο μηχάνημα της Concept Laser, με ειδικό μέταλλο Dentaurum της Remanium Star.

Ο τρόπος κατασκευής των μεταλλικών σκελετών απο εργαστήρια τα οποία διαθέτουν σχεδιαστικό μηχάνημα πραγματοποιείται ως εξής:

  • Παραλαβή του τελικού αρχείου του σχεδιασμού με e-mail.
  • Κατασκευή του μεταλλικού σκελετού με πυροσυσσωμάτωση μετάλλου.
  • Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα.