Το εργαστήριο συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με την μεταφορική εταιρεία ACS Courier, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη παραλαβή και παράδοση των εργασιών σε όλη την Ελλάδα.

Για τους οδοντιάτρους της Θεσσαλονίκης, η παραλαβή και η παράδοση των εργασιών πραγματοποιείται από άτομο του προσωπικού μας για ακόμη πιο γρήγορη εξυπηρέτηση.