Για την κατασκευή μεταλλικών σκελετών οδοντοστοιχίας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά Vitallium και Elephant Dental BF.